Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HRM)


 • ՄՌԿ քաղաքականության մշակում, պլանավորում
 • Ընթացակարգերի մշակում, ներդնում
 • Կազմակերպական կառուցվածքի մշակում
 • Հաստիքացուցակի պատրաստում
 • Աշխատանքային նկարագերի պատրաստում
 • Անձնակազմի հավաքագրում, ընտրություն
 • Ուսուցում, զարգացում
 • ՄՌԿ վարչարարություն/ փաստաթղթաշրջանառություն
 • Մոտիվացիայի բարձրացման ծրագրերի մշակում և ներդնում
 • Կորպորատիվ մշակույթի ստեղծում և կազմակերպում
 • Աշխատանքի որակի վերահսկման մեխանիզմների ներդնում
 • Հաճախորդների սպասարկման ստանդարտների և
  վերահսկման մեխանիզմների ներդնում
 • Հեռավար ՄՌԿ խորհրդատվություն և քոուչինգ (coaching)
 • Աշխատողի տրամադրում/ body shop
 • Թիմային համախմբման ծրագրեր
 • Կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում