ՄՌԿ իրավական ակտեր

ՀՀ Սահմանադրություն (pdf)
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք (pdf)