Անշարժ և շարժական գույքի գնահատման ծառայություններ


 • Բնակարաններ բազմաբնակարան շենքերում
 • Առանձնատներ, այգետներ, բնակելի տներ
 • Հողատարածքներ
 • Արդյունաբերական շենքեր և շինություններ
 • Հասարակական շենքեր և շինություններ
 • Տրանսպորտային միջոցներ
 • Տեխնիկա
 • Հոսքագծեր
 • Սարքավորումներ
 • Հաստոցներ
 • Այլ շարժական կամ անշարժ գույք